Home

“Wij zijn Matchability, een organisatie voor én met jong woningcorporatietalent. We bieden ondersteuning op functieniveau en op projectbasis aan woningcorporaties in Nederland.”

                                                                                     


Laatste blogs

Tien trends en ontwikkelingen voor woningcorporaties - Op 6 juni 2017 verscheen het rapport ‘Staat van de volkhuisvesting 2017’, waarin een aantal interessante trends en ontwikkelingen in de woningcorporatiesector worden gedeeld. In […]
Risico-inventarisatie Woningwet - De meeste woningcorporaties hebben inmiddels een (voorlopig) oordeel van de ILT-Aw ontvangen met betrekking tot het ontwerpscheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB. De ILT-Aw heeft in haar […]
Service- en stookkosten en btw - Servicekosten afrekenen: doen we het eigenlijk wel conform geldende btw wet- en regelgeving? Voor sommige corporaties is het jaarlijks weer een hele klus waar ze […]
Uitslag verkiezingen: mogelijke effecten voor de volkshuisvesting - The day after the day after. Nederland heeft gekozen. Waar van tevoren een nek-aan-nekrace werd voorspeld tussen vier partijen, is de VVD toch met afstand […]
(Met) starters werken - Net afgestudeerd, diploma op zak en klaar voor de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Op zoek naar de eerste werkgever. Je ziet een leuke vacature, […]


Laatste magazines