Trainingen

Actueel aanbod:

De Boo(s)tcamp

Geef de start van jouw corporatiecarriere een boost!

Bij het rechte eind!

Module: ZAV en Besluit kleine herstellingen.

Wie mag welke woning huren?

Leer alles over het passend toewijzen van woningen.

Bij het rechte eind!

Module: Privacywetgeving; hoe zit dat nou allemaal?

Yes, afgerekend!

Alles over o.a. de wet-en regelgeving die bij de afrekening van stook- en servicekosten komt kijken.

We hebben een gevarieerd aanbod in leuke basistrainingen voor corporatiemedewerkers. Onze trainingen zijn anders dan anders en een muffe PowerPoint-presentatie kom je bij ons niet tegen.

 

Bij ons ga je zelf aan de slag! Met ons interactieve programma maak je je de kennis snel en op een luchtige manier eigen. Wij zorgen ervoor dat jij helemaal klaar bent voor je nieuwe functie of project. Interesse in een van onze trainingen? Meld je dan snel aan!

De Boo(s)tcamp

 

Geef de start van jouw corporatiecarrière een boost!

MIJN KEUS 4.jpg

In deze driedaagse training stomen we je klaar voor jouw eerste baan in de corporatiesector. Met ons interactieve programma maak je je op een actieve wijze het werken bij een corporatie eigen. et ons interactieve programma maak je je op een actieve wijze het werken bij een corporatie eigen en bouw je tegelijkertijd aan je eigen corporatienetwerk.

 

Je leert over de kerntaken van een corporatie en het speelveld en maakt kennis met de regels. Daarnaast maak je kennis met de verschillende afdelingen, functies en werkzaamheden binnen de organisatie. Onze boo(s)tcamp is vergelijkbaar met een echte bootcamp.

 

Een afwisselend programma, waarin warming-ups, sprints, sit-ups en coolingdowns uiteraard niet ontbreken, maakt dat jij straks uit de startblokken schiet.

Waar en wanneer?

Datum: 22 t/m 24 januari 2020

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doelgroep:

Starters met minder dan een halfjaar ervaring in de corporatiesector

Kosten deelname:

€ 950

Duur:

3 dagen

Koffie en thee inbegrepen.

Programma

Warming up:

Planking:

Sit-ups:

Lunges:

Estafette:

Opwarming en kennismaking. Wat kun je van deze bootcamp verwachten.

Wat ligt er op de plank?

Hiermee doelen we op de combinatie theorie (sit) en praktijk (up).

Lunch!

Ik ga terug naar mijn corporatie en ik neem mee! Kennisoverdrachtspel waarbij we kijken wat je tot nu toe leerde en wat je mee kan nemen naar je corporatie. Waar wil je concreet mee aan de slag bij jouw corporatie?

Eindsprint:

Eindspel waarin we de opgedane kennis nog eens herhalen en toetsen op een interactieve en actieve manier.

Coolingdown

Derde helft:

Evaluatie en afronding.

Tijdens een borrel bespreken we de ervaringen van de boo(s)tcamp en sluiten we deze gezamenlijk af.

Het speelveld en de kerntaken van woningcorporaties

Corporaties zijn maatschappelijke organisaties. Zij zijn er voor het huisvesten van sociale doelgroepen. Om je plekje in jouw organisatie goed te vinden, leren we je alle achtergrondinformatie die je nodig hebt om de sector goed te begrijpen.

 

Na deze training weet je:

 • waarom er corporaties zijn en wat hun kerntaken zijn;

 • meer over de (herziene) Woningwet;

 • de rollen van de Autoriteit Woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw;

 • wat de meest voorkomende organisatiestructuur is;

 • hoe corporaties samenwerken met gemeenten en huurdersorganisaties.

Wonen, voor iedereen!

Na deze training weet je:

 • welke werkzaamheden en functies je tegenkomt op de afdeling Wonen;

 • meer over passend toewijzen;

 • hoe het verhuurmutatieproces eruitziet;

 • hoe je met ‘lastige’ klanten om kan gaan.

All about finance

Maak kennis met het huishoudboekje van een woningcorporatie. Hoe komt een corporatie aan haar geld en waar zet zij haar inkomsten voor in? In deze training leer je wat er zich allemaal afspeelt op een afdeling Financiën.

 

Na deze training weet je:

 • welke werkzaamheden en functies je tegenkomt op de afdeling Financiën;

 • hoe een jaarrekening eruitziet;

 • wat de planning- en controlcyclus inhoudt en uit welke onderdelen deze bestaat;

 • meer over risicomanagement;

 • hoe je om moet gaan met exploitatie- en investeringsvraagstukken;

 • hoe je kunt sturen op maatschappelijk rendement.

Dat zit vast goed!

Het bouwen en beheren van woningen is een van de kerntaken van woningcorporaties. Maar wat kom je nou allemaal tegen op de afdeling Vastgoed? Je leert het in de training “Dat zit vast goed!”.

 

Na deze training weet je:

 • welke werkzaamheden en functies je tegenkomt op de afdeling Vastgoed;

 • welke onderhoudsvormen er zijn;

 • meer over nieuwbouw, renovatie en sloop;

 • welke woningtypen er zijn;

 • het belang van goede bewonerscommunicatie.

Bij het rechte eind!

Na deze training weet je:

 • welke elementen onder het huurrecht vallen;

 • meer over de verplichtingen van huurders en verhuurders;

 • wie de betrokken partijen zijn binnen een huurovereenkomst;

 • alles over gebreken in een huurwoning en wie wanneer verantwoordelijk is;

 • hoe een huurovereenkomst eruitziet en hoe deze beëindigd kan worden.

 

Bij het rechte eind!

Module: ZAV en Bsluit kleine herstellingen

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) en het Besluit kleine herstellingen zijn vaak voorkomende onderwerpen bij woningcorporaties. In deze module zoomen we in op het omgaan met ZAV’s en geven we je meer inzicht in het Besluit kleine herstellingen.

Waar en wanneer?

Datum: 20 maart 2020

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doelgroep:

Starters met minder dan een jaar corporatie-ervaring.

Kosten deelname:

€ 400

Duur:

4 uur

Koffie en thee inbegrepen.

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

 • wet- en regelgeving in relatie tot ZAV’s en het Besluit kleine herstellingen;

 • het toepassen van deze wetgeving in de praktijk;

 • het opstellen van ZAV-beleid;

 • echte casussen uit de praktijk;

 • actualiteiten en jurisprudentie.

 

Wie mag welke woning huren?

Leer hoe je woningen passend toe kunt wijzen

Tijdens deze training leer je in een dagdeel hoe je een woning passend toewijst. Na de benodigde theorie ben je klaar om zelf aan de slag te gaan! We bootsen een praktijksituatie na waar verschillende woningzoekenden langskomen. Met de verse kennis op zak help je deze mensen snel aan een passende woning!

Waar en wanneer?

Datum: 24 april 2020

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doelgroep:

Starters op de afdeling Wonen.

Kosten deelname:

€ 400

Duur:

4 uur

Koffie en thee inbegrepen.

Na het volgen van deze training kun je woningen passend toewijzen, je leert namelijk:

 • wat passend toewijzen precies inhoudt;

 • welke grensgebieden en ‘grijze’ gebieden er zijn;

 • met welke uitzonderingen je te maken kunt krijgen;

 • hoe je de woningen daadwerkelijk passend toewijst en hoe je dat aantoont, bijvoorbeeld aan de accountant;

 • hoe je woningzoekenden in de praktijk kunt helpen aan een passende woning.

 

Bij het rechte eind!

Module: Privacywetgeving

Privacywetgeving. Voor elke corporatie is dit een belangrijk onderwerp. Hoe gaan we om met de gegevens van onze huurders, maar ook van onze medewerkers? Wat mag wel en wat mag niet?. In deze module geven we je graag meer duidelijkheid over de regels omtrent privacy.

Waar en wanneer?

Datum: 19 juni 2020

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doelgroep:

Starters met minder dan een jaar corporatie-ervaring.

Kosten deelname:

€ 400

Duur:

4 uur

Koffie en thee inbegrepen.

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

 • de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

 • definities in de AVG;

 • camera-inspecties op de werkvloer;

 • camera-inspecties in complexen;

 • het delen van gegevens: wat mag en wat niet;

 • datalekken;

 • actualiteiten en jurisprudentie.

 

Yes, afgerekend!

Leer alles over de regelgeving rondom service- en stookkosten

Het afrekenen van de stook- en servicekosten is een jaarlijks terugkomende piek binnen de corporatiesector. Aan de hand van een simulatiekamer leren we je in één dag de basis van stook- en servicekosten en geven we je handvatten mee om ze zelf af te gaan rekenen. Praktisch en uniek!

Waar en wanneer?

Datum: 22 november 2020

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doelgroep:

Starters die voor het eerst servicekosten gaan afrekenen.

Kosten deelname:

€ 400

Duur:

1 dag

Lunch, koffie en thee inbegrepen.

Tijdens deze training leer je:

 • alles over de wet- en regelgeving die bij de afrekening van de stook- en servicekosten komt kijken;

 • welke informatie je nodig hebt om de stook- en servicekosten af te rekenen;

 • hoe je de kosten afrekent en ga je in de simulatiekamer zelf aan de slag!