top of page
  • Foto van schrijverMatchability

Actuele ontwikkelingen in de corporatiesector

Veel Nederlanders hebben genoten van de meivakantie. Mogelijk bent u zelf ook vrij geweest. Lees in dat geval zeker verder, want er is in deze periode veel gebeurd. In deze blog vatten we de belangrijkste actualiteiten samen.


SBR De Stuurgroep Informatievoorziening Woningcorporaties (VIW) heeft beslist de dPi 2018 op basis van Standard Business Reporting (SBR) uit te vragen. De stabiliteit van CorpoData is onvoldoende om nogmaals een uitvraag te doen. Dat meldt de stuurgroep in een nieuwsbericht.


ATAD Het kabinet-Rutte III neemt een maatregel (ATAD) tegen belastingontwijking door multinationals. Die gaat woningcorporaties jaarlijks zo’n 300 miljoen euro kosten. Het kabinet neemt dat neveneffect voor lief, want het wil geen uitzondering maken voor de corporaties. Iedere euro die corporaties extra aan de schatkist afdragen, kunnen ze niet gebruiken voor huurders en woningzoekenden. Daardoor blijven die langer op een betaalbare huurwoning wachten of moeten ze langer wachten op het energiezuiniger maken van hun huis. De 300 miljoen euro extra belasting door ATAD komt bovenop de toename van de vennootschapsbelasting voor corporaties naar 500 miljoen euro per jaar. De verhuurderheffing gaat naar ruim 2 miljard euro, 300 miljoen euro meer dan eerder geraamd. Alles bij elkaar betekent het een lastenverzwaring voor alle corporaties samen van maar liefst een miljard. Ieder jaar weer. Dat leidt voor de woningcorporatiesector tot minder investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw.


STAAT VAN DE VOLKSHUISVESTING GEPUBLICEERD Minister Ollongren geeft in de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting een beeld van de algemene ontwikkelingen op de woningmarkt en de prestaties die woningcorporaties hebben geleverd.


Samengevat:

Woningcorporaties passen een gematigd huurbeleid toe (inclusief harmonisatie gemiddeld slechts 1,1%).De betalingsproblemen en de huisuitzettingen van huurders zijn afgenomen.Het aantal goedkope en betaalbare woningen is toegenomen. De totale woningvoorraad is nagenoeg gelijk gebleven, ondanks o.a. stijgende bouw- en stichtingskosten.Corporaties staan er goed voor en hebben meer investeringsambities dan voorgaande jaren, bijvoorbeeld ten aanzien van de duurzaamheidsopgave.


AVG Op https://fooq.nl/4969-2/ staat een mooi praktijkvoorbeeld over de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Klarie Offringa van Thús Wonen legt helder uit wat het belangrijkste is: investeren in de kennis en bewustwording van het personeel. Zij moeten weten wat mag en niet meer mag.


OPENBARE RUIMTE EN DE WONINGWET Rens Jansen van Marxman Advocaten schreef een blog over de vraag of (het ontwikkelen van) de openbare ruimte onder de nieuwe Woningwet nog wel mag.  Bij DAEB-vastgoed is het in ieder geval toegestaan om de onroerende en infrastructurele aanhorigheden te bouwen. Dit zijn bijvoorbeeld paden en kleine straten die bedoeld zijn voor de directe ontsluiting van de woningen, gemeenschappelijk groen tussen de woningen, aansluiting van de woningen op algemene nutsvoorzieningen of infrastructurele voorzieningen maar ook parkeervoorzieningen (mits gekoppeld aan de huurovereenkomst van de DAEB-woning).


Activiteiten zoals het ontwikkelen van het hoofdnetwerk van het riool of het hoofdwegennetwerk in een wijk vallen niet onder het hiervoor omschreven begrip ‘onroerende en infrastructurele aanhorigheden’. Met andere woorden: de openbare ruimte is nu in principe het terrein van de gemeente en dit mag niet door de woningcorporaties worden ontwikkeld.


DUURZAAMHEID Leen van Dijke, voorzitter van de Stroomversnelling, betoogt in dit artikel waarom corporaties zouden moeten verduurzamen en geeft hier vijf redenen voor. Samengevat stelt hij dat de verduurzaming van de woningvoorraad geen idealisme is van pionierende woningcorporaties. Het is een uitstekende manier om stabiele woonlasten voor bewoners te garanderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Verduurzaming biedt een kans om de negatieve spiraal in buurten of wijken te verbreken en ruimte te maken voor nieuwe initiatieven en impulsen. Daarom hoort duurzaamheid onderdeel te zijn van het totale afwegingskader voor strategisch voorraadbeheer.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page