top of page
  • Foto van schrijverMatchability

Op weg naar een datagedreven corporatie

Corporatiemedewerkers nemen steeds vaker uitgebreide data-analyses mee in het nemen van beslissingen. In deze tijd, waarin er steeds meer data worden geregistreerd, mogen analyses op basis van deze data niet ontbreken. Tegelijkertijd roept het analyseren van data veel vragen op, waardoor beslissingen steeds complexer worden. Als u aan de slag gaat met het analyseren van uw data, dan kan het volgen van de onderstaande drie stappen handig zijn.


1. Inventariseer en verkrijg data die van invloed kan zijn op de beslissing. 2. Visualiseer de data. 3. Analyseer en vertaal de data naar informatie.


1. INVENTARISEER EN VERKRIJG DATA DIE VAN INVLOED KAN ZIJN OP DE BESLISSING. In deze stap wordt eerst op detailniveau bepaald welke data van invloed kunnen zijn op de beslissing die genomen moet worden. Vaak is het verstandig om zoveel mogelijk parameters mee te nemen: later schrappen is gemakkelijker dan aanvullen. Selecteer vervolgens een methode voor het verkrijgen van de data. Denk bijvoorbeeld aan een export van een rapportage uit het systeem, een export uit de database of een export uit een datawarehouse. Maak tot slot een overzicht van de geëxporteerde data en beschrijf de databron en de definitie per parameter (bijvoorbeeld ‘aansluitend verhuren’ als parameter en ‘Op dezelfde dag verhuren van de eenheid’ als definitie). Bij deze stap is het verstandig om te werken in een projectgroep bestaande uit alle bij het proces betrokken stakeholders. Benoem vooraf expliciet iemand, bijvoorbeeld een projectleider, die bevoegd is om knopen door te hakken. Gezamenlijk worden de parameters en definities besproken en definitief vastgelegd in een datamodel. Vervolgens is het verstandig om deze definities intern te delen, zodat iedereen die met deze parameters werkt dezelfde definities hanteert. Kies bewust tussen het helemaal in eigen beheer (met elkaar) inventariseren, verkrijgen, visualiseren en analyseren van data, het proces volledig extern beleggen of het inhuren van een deskundige project(bege)leider.


2. VISUALISEER DE DATA. In deze stap worden de parameters geanalyseerd en gevisualiseerd. Het datamodel wordt allereerst geanalyseerd:


Datamodellering: logische opbouw van het datamodel en de benodigde data.Dataconversie: het converteren van data naar bruikbare data in een aparte dataset.Datakwaliteit: vaststellen of de gebruikte data plausibel zijn.


Als de datakwaliteit niet op orde is, dan start allereerst een data-op-ordetraject. Vervolgens, na een volledig gedocumenteerd en besproken dataset, maak je een schets van de datavisualisatie en wordt de analysetool bepaald. Als de dataset niet veel records bevat, dan volstaat een analysetool zoals Microsoft Excel of MS Report Builder. Bij het koppelen van meerdere databronnen of bij een groot dataset is een tool zoals Power BI of DWEX meer geschikt. Deze tools bieden meer functionaliteiten, waaronder het snel laten weergeven van data op hoofdlijnen en het gemakkelijk down-drillen naar detailniveau. Bij het werken met voorspellingsmodellen is een tool, zoals Python, Tableau of RapidMiner geschikter. Het is belangrijk om niet af te wijken van het gekozen datamodel en om de visualisatie in één keer af te ronden. Dat verhoogt het enthousiasme en de betrokkenheid van alle stakeholders binnen het proces.


3. ANALYSEER EN VERTAAL DE DATA NAAR INFORMATIE. De laatste stap is het analyseren van de data. Het verkrijgen van data en het visualiseren en analyseren is één, het trekken van de juiste conclusie en het vervolgens implementeren van ontwikkelingen is twee. De analyse kan nog zo goed zijn, zonder acceptatie door de medewerker blijft het effect van nieuwe inzichten uit. Dit is de reden dat het nuttig is om een data-analyse te bespreken in een projectgroep en gezamenlijk met de groep conclusies te formuleren. Eventuele ontwikkelingen die volgen uit de nieuwe inzichten kunnen dan gemakkelijker worden geïmplementeerd, omdat er kan worden gerekend op de draagkracht van de hele projectgroep. Na implementatie is het belangrijk dat monitoring plaatsvindt en rapportages met resultaten worden gedeeld in de organisatie.


Benieuwd wat wij voor uw corporatie op dit onderwerp kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met ons!

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page