top of page
  • Foto van schrijverMatchability

Samen de GBO's inzichtelijk maken

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Een belangrijk onderdeel van deze waardebepaling is de gebruikersoppervlakte (GBO) van het vastgoed. De verplichting om de GBO’s volgens de Nederlandse norm voor ruimtelijke data (NEN 2580) te bepalen verschuift van 1 januari 2019 naar 1 januari 2022. Deze verschuiving van de deadline komt ook in het Handboek Marktwaardering 2018 te staan.


Gemeenten staan voor nagenoeg dezelfde opgave. Ook zij zijn verplicht om de GBO’s van de woningen te registreren en te controleren ten behoeve van de WOZ-taxatie. Ook gemeenten moeten het meten van de GBO’s uiterlijk 1 januari 2022 afgerond hebben.


Als gemeenten en corporaties hierbij samenwerken, dan kan dat voor beide partijen flink voordeel opleveren. Deze samenwerking kan natuurlijk op vele verschillende manieren vormgegeven worden. Wanneer op dit moment één van beide partijen duidelijk verder is in de voorbereiding of uitvoering, zou deze partij zich kunnen richten op het meten van alle gebruiksoppervlakten en de andere partij vooral de controle voor zijn rekening kunnen nemen. Als Matchability kunnen we in dit traject ook ondersteunen, bijvoorbeeld als projectleider, bij het controleren of het verbeteren van de datakwaliteit of bij het inmeten van de GBO’s conform de meetinstructie op basis van de NEN 2580. Als corporatie is het fijn om op korte termijn te kunnen bouwen op juiste en volledige data, ook in het licht van assetmanagement.


Meer weten over hoe we corporaties ondersteunen bij dit vraagstuk? Neem dan contact met ons op.

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page