Collega

Rick

vertelt:

1. Wat was de klantvraag?

De klant wilde graag weten in hoeverre de organisatie compliant was aan de AVG. Daarnaast bestond de behoefte om aan de hand van die inventarisatie de AVG te implementeren om op de daadwerkelijke ingangsdatum volledig aan genoemde wetgeving te voldoen.

 

2. Hoe heb jij de opdracht aangepakt?

Het betreft een implementatie die het hele bedrijf raakt. Ik ben daarom begonnen met awareness-sessies om bewustwording en draagvlak onder de medewerkers te creëren. De communicatie is binnen de implementatie ontzettend belangrijk. Door goed met elkaar te blijven communiceren wordt een optimaal resultaat behaald en blijven ieders verwachtingen gemanaged. Bovendien is het voor de praktische uitwerking relevant om medewerkers zoveel mogelijk te betrekken, zodat het voor hen ook werkzaam blijft.

 

3. Wat heeft jouw aanpak de klant opgeleverd?

Mijn aanpak heeft een heel pragmatische implementatie van de AVG opgeleverd. Iedereen was zoveel mogelijk betrokken, waardoor de maatregelen werkzaam blijven en passen binnen de organisatie. De klant is bij elke stap volledig op de hoogte gehouden. De AVG is daardoor beheersbaar en structureel geborgd.

 

4. Waar ben je het meest trots op binnen deze opdracht?

Op een implementatie waar de gehele organisatie achter staat. Ik ben tevreden met het draagvlak dat ik heb kunnen creëren. De privacywetgeving blijft lastige materie. Dat iedereen hier toch over wil blijven leren, is voor mij een groot compliment. We hebben de wetgeving toch maar voor alle collega’s duidelijk overgebracht en praktisch ingestoken.

 

5. Wat heb jij geleerd?

Ik heb geleerd dat bij een implementatie de belanghebbenden heel waardevol zijn. Het schakelen tussen deze belanghebbenden en de verschillende behoeften bij elkaar brengen was dan ook een uitdaging. Bij grote veranderingen is het betrekken van medewerkers een belangrijk onderdeel om de verandering te laten slagen.

 
Collega

Florian

vertelt:

1. Wat was de klantvraag?

Bij de klant is het assetmanagement verdeelt over de drie kamers; vastgoed, maatschappelijk en financieel. Vanuit de klant kwam de vraag of wij ondersteuning konden bieden aan de drie assetmanagers. Ze zochten ondersteuning bij het opzetten van complexsessies,  complexbeheerplannen, ondersteuning voor het opstarten van renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten en bij de dagelijkse werkzaamheden.

 

2. Hoe heb jij de opdracht aangepakt?

Ik ging met veel plezier en enthousiasme de opdracht in. De opdracht geeft mij een perfecte inkijk in de wereld van assetmanagement binnen de corporatiesector. Ik merkte dat door mijn houding, ik steeds meer taken en klussen kreeg toebedeeld. Dit maakt de opdracht dan ook afwisselend en heel leuk. Als assetmanager heb je een breed takenpakket: van het opstellen van verschillende beleidsdocumenten tot de gemeentelijke visies over bepaalde wijken. En van data op orde tot het verduurzamen van complexen.

 

3. Wat heeft jouw aanpak de klant opgeleverd?

Er worden nu op een gestructureerde wijze complexsessies gehouden en deze zijn nu verankerd in de organisatiestructuur. Ook zijn we nu ver in het ontwikkelen van een complexbeheerplan, dat we binnenkort in de organisatie hopen uit te gaan rollen. Zo zijn complexinformatie en instructies met een druk op de knop toegankelijk zijn voor de organisatie.  Een aantal renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten kunnen van start door mijn bijdrage aan initiatiefdocumenten. Daarnaast heb ik veel verschillende taken uitgevoerd om de assetmanagers te ondersteunen. Denk aan:

 • het meedenken en opstellen van een wijkvisie;

 • het ontwikkelen van een tool om de gevolgen van  duurzaamheidsmaatregelen voor huurbeleid in kaart te brengen

 • het opstellen van een assetmanagementrapportage in PowerBI;

 • het opstellen van (standaard) onderhoudsinstructies. 

 

4. Waar ben je het meest trots op binnen deze opdracht?

Dat ik een grote bijdrage kon leveren aan een initiatiefdocument, daar ben ik trots op. 
Daarnaast ben ik trots dat ik de afgelopen tijd ontzettend veel in een korte tijd heb kunnen leren. 

 

5. Wat heb jij geleerd?

Ik heb geleerd dat je als assetmanagers een breed takenpakket hebt binnen een woningcorporatie. Dat het heel belangrijk is dat er verbindingen zijn tussen het assetmanagement en het propertymanagement binnen de organisatie. Vaak wordt er bijvoorbeeld alleen gekeken naar de data maar niet naar de mening van de mensen die werken in de frontlinie. Tijdens de complexsessie kwamen we er achter dat bepaalde complexen veel slechter of beter waren dan het beeld dat de data ons gaf. Dit zorgde dan voor strategiewijzigingen bij de complexen. Hierdoor is het belangrijk dat je het bezit niet alleen vanuit de data kent, maar jezelf ook laat informeren door je collega’s die werken in de frontoffice. Daarnaast is het belangrijk om ‘gevoel’ te krijgen bij het bezit en de omgeving, door het bezit te gaan bekijken of langs het bezit te rijden. 

Collega

Harmen

vertelt:

1. Wat was de klantvraag?

Een woningcorporatie in ’s-Hertogenbosch vroeg of Matchability iemand beschikbaar had voor de functie van KCC-medewerker. We bleken een goede ‘match’ te zijn. Na het succesvol afronden van mijn opdracht kwam de vraag of ik ruimte had voor een opdracht als verhuurmakelaar. Zo ben ik in nog geen jaar tijd doorgegroeid van KCC-medewerker naar verhuurmakelaar.

 

2. Hoe heb jij de opdracht aangepakt?

Ik ging met een open houding de uitdaging aan en ik was bereid om nieuwe dingen te leren. Daardoor merkte ik al snel dat steeds meer vraagstukken op mijn bureau kwamen te liggen. Dat voelde ontzettend goed. Door het vertrouwen van mijn opdrachtgever werd mijn motivatie en leergierigheid gevoed.

 

3. Wat heeft jouw aanpak de klant opgeleverd?

 • Een volledig AVG-proof archief.

 • Procesbeschrijvingen geüpdatet.

 • Nieuwe huurders gehuisvest.

 • De kwaliteit van de vastgoeddata verbeterd.

 • Social mediabeleid opgesteld.

 • Wmo-beleid voor zorgwoningen opgesteld.

 • Nieuwe intranetpagina ingericht.

 

4. Waar ben je het meest trots op binnen deze opdracht?

De opdracht was in het begin redelijk afgebakend. Na verloop van tijd heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen tot een allround medewerker op de afdeling Wonen en kon ik andere medewerkers op diverse onderwerpen in hun werk ondersteuning bieden. 

 

5. Wat heb jij geleerd?

Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn goede drijfveren om een opdracht te laten slagen.

 
 • Matchability | Twitter

Twitter

 • MAtchability | Facebook

Facebook

Postadres: Matchability B.V. | Stadionlaan 85 | 5213 JJ ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Business Center De Vliert (toren B)  | Stadionlaan 85 (derde verdieping)  | 5213 JJ 's-Hertogenbosch

Tel. 085 82 26 595 | info@matchability.nl | www.matchability.nl

KvK-nummer 59723831 | Btw-nummer: NL853618975B01 | IBAN: NL55RABO0153250917

 • Matchability | Facebook
 • Matchability | Twitter
 • Matchability | LinkedIN

© 2019 Matchability | Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Download hier de algemene voorwaarden van Matchability en ons privacy statement.

Webdesign by Studio ROB

Favicon Studio ROB 2019.png