Postadres: Matchability B.V. | Stadionlaan 85 | 5213 JJ ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Business Center De Vliert (toren B)  | Stadionlaan 85 (derde verdieping)  | 5213 JJ 's-Hertogenbosch

Tel. 085 82 26 595 | info@matchability.nl | www.matchability.nl

KvK-nummer 59723831 | Btw-nummer: NL853618975B01 | IBAN: NL55RABO0153250917

 • Matchability | Facebook
 • Matchability | Twitter
 • Matchability | LinkedIN

© 2019 Matchability | Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Download hier de algemene voorwaarden van Matchability en ons privacy statement.

Webdesign by Studio ROB

Favicon Studio ROB 2019.png
 
Collega

Rick

vertelt:

1. Wat was de klantvraag?

De klant wilde graag weten in hoeverre de organisatie compliant was aan de AVG. Daarnaast bestond de behoefte om aan de hand van die inventarisatie de AVG te implementeren om op de daadwerkelijke ingangsdatum volledig aan genoemde wetgeving te voldoen.

 

2. Hoe heb jij de opdracht aangepakt?

Het betreft een implementatie die het hele bedrijf raakt. Ik ben daarom begonnen met awareness-sessies om bewustwording en draagvlak onder de medewerkers te creëren. De communicatie is binnen de implementatie ontzettend belangrijk. Door goed met elkaar te blijven communiceren wordt een optimaal resultaat behaald en blijven ieders verwachtingen gemanaged. Bovendien is het voor de praktische uitwerking relevant om medewerkers zoveel mogelijk te betrekken, zodat het voor hen ook werkzaam blijft.

 

3. Wat heeft jouw aanpak de klant opgeleverd?

Mijn aanpak heeft een heel pragmatische implementatie van de AVG opgeleverd. Iedereen was zoveel mogelijk betrokken, waardoor de maatregelen werkzaam blijven en passen binnen de organisatie. De klant is bij elke stap volledig op de hoogte gehouden. De AVG is daardoor beheersbaar en structureel geborgd.

 

4. Waar ben je het meest trots op binnen deze opdracht?

Op een implementatie waar de gehele organisatie achter staat. Ik ben tevreden met het draagvlak dat ik heb kunnen creëren. De privacywetgeving blijft lastige materie. Dat iedereen hier toch over wil blijven leren, is voor mij een groot compliment. We hebben de wetgeving toch maar voor alle collega’s duidelijk overgebracht en praktisch ingestoken.

 

5. Wat heb jij geleerd?

Ik heb geleerd dat bij een implementatie de belanghebbenden heel waardevol zijn. Het schakelen tussen deze belanghebbenden en de verschillende behoeften bij elkaar brengen was dan ook een uitdaging. Bij grote veranderingen is het betrekken van medewerkers een belangrijk onderdeel om de verandering te laten slagen.

 
Collega

Mitch

vertelt:

1. Wat was de klantvraag?

Vanuit de klant kwam de vraag of wij ondersteuning konden bieden bij een aantal zaken waar zij zelf intern niet aan toegekomen zijn. Het ging met name om het invoeren van data (BAG-gegevens, intra- en extramuraal zorgvastgoed, administreren en aanleveren gegevens dVi). Daarnaast zochten zij ondersteuning op het gebied van assetmanagement voor het opstarten van renovatie-, sloop-, en nieuwbouwprojecten.

 

2. Hoe heb jij de opdracht aangepakt?

De opdracht ging voornamelijk om datakwaliteit. Daarna heb ik zaken opgepakt ter ondersteuning van de assetmanagers. Door de openheid van de organisatie en de gegeven kansen heb ik uiteindelijk volledig meegedraaid binnen het team.

 

3. Wat heeft jouw aanpak de klant opgeleverd?

Het systeem is nu zo ingericht dat de dVi jaarlijks sneller opgesteld kan worden, doordat de datakwaliteit verbeterd is. Daarnaast hebben we een verbeterslag gemaakt in de wijze van administreren van de verhuurdersheffing. De renovatie-, sloop-, en nieuwbouwprojecten kunnen van start door mijn bijdrage aan initiatief- en definitiefasedocumenten. 

 

4. Waar ben je het meest trots op binnen deze opdracht?

Ik ben er trots op dat ik veel heb geleerd in relatief korte tijd. Door (veel) vragen te stellen leer je snel wat er speelt binnen een woningcorporatie en waar je op moet letten.

 

5. Wat heb jij geleerd?

Ik heb geleerd dat je als assetmanager een breed takenpakket hebt en daardoor veel kennis en kunde in huis moet hebben: van het intern opstellen van verschillende beleidsdocumenten tot de gemeentelijke visies over bepaalde wijken. En van data op orde tot energievraagstukken. Ook heb ik geleerd dat assetmanagement een ontwikkelproces is dat we samen meemaken en waarin je anderen binnen de organisatie ook moet betrekken. Assetmanagement is niet het feestje van één persoon, de integrale samenwerking en verbinding zijn essentieel. 

Collega

Harmen

vertelt:

1. Wat was de klantvraag?

Een woningcorporatie in ’s-Hertogenbosch vroeg of Matchability iemand beschikbaar had voor de functie van KCC-medewerker. We bleken een goede ‘match’ te zijn. Na het succesvol afronden van mijn opdracht kwam de vraag of ik ruimte had voor een opdracht als verhuurmakelaar. Zo ben ik in nog geen jaar tijd doorgegroeid van KCC-medewerker naar verhuurmakelaar.

 

2. Hoe heb jij de opdracht aangepakt?

Ik ging met een open houding de uitdaging aan en ik was bereid om nieuwe dingen te leren. Daardoor merkte ik al snel dat steeds meer vraagstukken op mijn bureau kwamen te liggen. Dat voelde ontzettend goed. Door het vertrouwen van mijn opdrachtgever werd mijn motivatie en leergierigheid gevoed.

 

3. Wat heeft jouw aanpak de klant opgeleverd?

 • Een volledig AVG-proof archief.

 • Procesbeschrijvingen geüpdatet.

 • Nieuwe huurders gehuisvest.

 • De kwaliteit van de vastgoeddata verbeterd.

 • Social mediabeleid opgesteld.

 • Wmo-beleid voor zorgwoningen opgesteld.

 • Nieuwe intranetpagina ingericht.

 

4. Waar ben je het meest trots op binnen deze opdracht?

De opdracht was in het begin redelijk afgebakend. Na verloop van tijd heb ik mijzelf kunnen ontwikkelen tot een allround medewerker op de afdeling Wonen en kon ik andere medewerkers op diverse onderwerpen in hun werk ondersteuning bieden. 

 

5. Wat heb jij geleerd?

Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn goede drijfveren om een opdracht te laten slagen.

 
 • Matchability | Twitter

Twitter

 • MAtchability | Facebook

Facebook