Optimalisatie van Huurincasso bij SSHN

Jan-Willem de Bruijn, manager Bedrijfsvoering

Aanleiding

Bij SSHN stonden we voor de uitdaging om ons debiteurenbeheer te optimaliseren. De kosten van levensonderhoud stegen, en na de impact van de coronapandemie zagen we dat achterstanden in betalingen toenamen. Vanuit een sociaal oogpunt wilden we graag proactief acteren bij betalingsachterstanden. We waren op zoek naar iemand met administratieve ervaring, maar ook met een goed begrip van de sociale problematiek en een klantgerichte mindset. Esmeralda Timmermans, die al werkzaam was op de afdeling Wonen, bleek de perfecte kandidaat. Ze had niet alleen een duidelijke mening, maar was ook creatief in het bedenken van oplossingen. Door haar ervaring op de afdeling Wonen kon ze uitstekend de brug slaan tussen de front- en backoffice, om zo in samenwerking het proces integraal in te richten.

Aanpak

Esmeralda is een ware bruggenbouwer. Ze weet mensen samen te brengen en te motiveren voor een ketengerichte aanpak. Ze is geen persoon die zich verliest in dikke beleidsdocumenten, maar werkt gestructureerd aan praktische oplossingen.

In haar aanpak begon Esmeralda met grondig doorvragen, luisteren en observeren op de afdeling. Ze wilde het “waarom” achterhalen en stond zelfs af en toe letterlijk in het proces, met haar ‘poten in de modder’. Door deze hands-on benadering kwam ze snel met oplossingen die op brede steun konden rekenen.

Resultaat

Ze heeft gezorgd voor zeer duidelijke werkinstructies en gebruiksvriendelijke formulieren, zoals het dossier en de besluitvorming bij huisuitzettingen. Dankzij de nieuwe opzet kunnen we nu nauwkeurig beoordelen of het proces correct is verlopen. Bovendien heeft ze ervoor gezorgd dat we onze focus kunnen leggen op zaken die extra aandacht nodig hebben door een efficiënte opschoonactie. Daarnaast heeft Esmeralda de samenwerking binnen de keten verbeterd, waardoor de verschillende afdelingen beter op elkaar zijn afgestemd. Ook de samenwerking met de gemeente vanuit vroegsignaleren heeft zij verbeterd.

Wat de implementatie betreft, heeft Esmeralda uitstekend werk geleverd. Als onderdeel van haar afscheid bij SSHN organiseerde ze een quiz voor alle medewerkers. Tijdens deze quiz werden vragen gesteld om ervoor te zorgen dat iedereen goed op de hoogte was van het nieuwe proces. Het was een leuke en effectieve manier om te controleren of iedereen het begreep.

Dankzij Esmeralda’s inzet en betrokkenheid hebben we bij SSHN een aanzienlijke verbetering gezien in ons debiteurenbeheer. Haar gestructureerde aanpak, praktische oplossingen en vermogen om mensen samen te brengen, hebben ervoor gezorgd dat ons team nu efficiënter en effectiever werkt. We zijn erg tevreden over de resultaten die Esmeralda heeft behaald en we raden haar van harte aan als een waardevolle professional die zowel inzicht heeft in administratie als in de sociale aspecten van ons werk.