Audit op de Wet Ketenaansprakelijkheid bij QuaWonen

Aanleiding:
De aanleiding voor het uitvoeren van een audit was dat QuaWonen wilde onderzoeken in hoeverre zij aan de wettelijke verplichting voldoen met betrekking tot de Wet ketenaansprakelijkheid (Wka). Het was intern niet duidelijk wie voor welke werkzaamheden verantwoordelijk was. Welke controles liggen bij de afdeling Vastgoed en welke bij de afdeling Financiën. Daarom heeft QuaWonen de hulp van Matchability ingeschakeld en hen gevraagd een audit uit te voeren.

Aanpak:
Klaartje Frenken, Controller bij QuaWonen, wees verschillende medewerkers aan die geïnterviewd konden worden. Anne-José en Nicky van Matchability voerden de interviews uit om de huidige processen helder te krijgen. Op basis van de verkregen informatie stelde Matchability een rapportage op.

Resultaat

Het rapport dat Matchability heeft opgeleverd, beschrijft op welke punten zaken verbeterd kunnen worden om de risico’s uit de Wka beter te beheersen. Bijvoorbeeld de wijze waarop je bepaalt en met een opdrachtnemer overeenkomt wel deel van de opdracht naar de g-rekening gestort moet worden. Nu is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. We zijn zeer tevreden met het resultaat. Als gevolg van het rapport hebben we de betrokken medewerkers getraind op dit onderwerp. Daarnaast heeft de eigen organisatie van QuaWonen de aanbevelingen uit het rapport opgepakt en is bezig deze te implementeren.