Samenwerking scan contractmanagement Matchability en Advim Vastgoed

Wilko van Kuijk van Advim

Wat was de aanleiding van het project?

Het begon allemaal toen wij, het team van Advim, voor een uitdagende taak stonden: het opstellen van een adviesrapport over contractmanagement voor een woningcorporatie. We wisten dat we juridische expertise nodig hadden om dit project tot een succes te maken. Dus hebben we het JCP ingeschakeld, een team van bedrijfsjuristen die voor verschillende corporaties advieswerk verrichten.

De aanleiding was duidelijk: we wilden het contractmanagement optimaliseren en zochten antwoorden op lastige juridische vraagstukken, zoals de geldigheid van contracten en de samenhang tussen inkoopvoorwaarden en beleid. Bovendien zagen we deze samenwerking als een kans om bredere uitdagingen aan te pakken waarmee woningcorporaties te maken hebben.

Hoe hebben we het aangepakt?

De aanpak was grondig en gestructureerd, zoals beschreven in ons adviesrapport. We begonnen met een steekproef van enkele contracten en ontdekten al snel dat deze niet in lijn waren met het beleid. Ook bleken er belangrijke KPI-afspraken te ontbreken bij de corporatie. Dit diepgaande onderzoek was erg belangrijk om de pijnpunten rondom contractmanagement bloot te leggen en om concrete verbeteringen voor te stellen.

Resultaat

De samenwerking met het JCP leverde duidelijke resultaten op. Ons rapport bracht aan het licht dat er een kloof was tussen de gesloten contracten en het inkoopbeleid van de corporatie, evenals tegenstrijdige inkoopvoorwaarden. Als reactie op deze bevindingen schreven we aanbevelingen en verbeterpunten op voor de woningcorporatie. Een conclusie was de behoefte aan een heldere werkwijze en duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Dit resultaat bracht niet alleen directe verbeteringen in contractmanagement met zich mee, maar had ook positieve langetermijneffecten voor de gehele organisatie.

De samenwerking verliep soepel doordat de juristen van het JCP net als wij inzicht hadden in de opdrachtgever en de organisatiestructuur. Hierdoor konden we de link leggen naar bredere organisatorische processen en de impact van onze aanbevelingen goed inschatten. Bovendien waren zowel Advim als het JCP pragmatisch ingesteld en streefden we naar duidelijke communicatie.